Ny selskapskontroll Lierne kommune

KomRev Trøndelag har gjennomført en selskapskontroll i Lierne kommune. Fokus i prosjektet har vært på kommunens generelle eierstyring, med andre ord hva kommunen eier, hva som er formålet med eierskapet og hvordan kommunen utøver sitt eierskap i selskapene. Revisor konkluderer med at Lierne kommune ikke utøver eierskapet i sine selskaper helt i samsvar med det utvalget av etablerte normer for god eierstyring som vi har kontrollert.
Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under rapporter selskapskontroll i menyen til venstre.
(OPPDATERT 2016-03-07 08:18:54)