Ny selskapskontroll Røryvik kommune

KomRev Trøndelag har gjennomført en selskapskontroll i Røyrvik kommune. Fokus i prosjektet har vært på kommunens generelle eierstyring, med andre ord hva kommunen eier, hva som er formålet med eierskapet og hvordan kommunen utøver sitt eierskap i selskapene. Revisor konkluderer med at Røyrvik kommune, med enkelte unntak, utøver eierskapet i sine selskaper i samsvar med det utvalget av etablerte normer for god eierstyring som vi har kontrollert.
Rapporten er tilgjengelig i sin helhet under Rapporter selskapskontroll i menyen til venstre.
(OPPDATERT 2016-04-04 12:39:23)