Godkjenninger

Godkjenninger

Kvalitetsstyring

Vi arbeider iht. ISO9001:2015.

Vi er sertifisert i klassen EXC2.

Miljø - vårt mål:

"Ingen skade på menneske, miljø eller materiell som følge av vår virksomhet "

Andre godkjenninger

Vi er en godkjent lærlingebedrift.

godkjent-larebedrift

 

Vi er registrert og godkjent hos Startbank.

startbank